COLLECTIEF DI

Waarom duurzame inzetbaarheid met Collectief DI?                                                  

                                                                                                               logodci april2015

 Komt het volgende je bekend voor? Jouw medewerkers moeten langer doorwerken. Veranderingen in jouw omgeving gaan razend snel. Wat vandaag nog werkt, werkt morgen niet meer. Dat vraagt steeds meer en andere dingen van jou en je medewerkers.

Elke ondernemer heeft hier in zijn bedrijfsvoering mee te maken. De vraag is niet of maar hoe je dit aanpakt. De sleutel voor die aanpak ligt bij je medewerkers. Je hebt betrokken, vitale en wendbare medewerkers nodig om deze uitdagingen succesvol aan te gaan. Duurzame inzetbaarheid geeft handen en voeten aan dat wat de medewerkers nodig hebben om meer betrokken, vitaal en wendbaar te worden en te blijven.

Is het niet handig als je met de expertise van Collectief DI gebruikt maakt van ruime HR ervaring, kennis van medewerkersontwikkeling, loopbaanontwikkeling in combinatie met vitaliteit, en bewezen instrumenten en hulpmiddelen om jouw organisatiedoelen te bereiken?

Wat is Duurzame Inzetbaarheid volgens Collectief DI?
Wat bedoelen we daarmee? De mate waarin je als werknemer en ondernemer een bijdrage levert aan de bedrijfsambitie En aan je eigen verdiencapaciteit EN aan jouw kwaliteit van leven.

Wat doet Collectief DI?
De adviseurs en coaches van Collectief DI helpen je met het in kaart brengen van de essentiële thema’s van Duurzame Inzetbaarheid en brengen dit samen met jou in relatie met je bedrijfsambities. De conclusies zijn input voor een maatwerk plan van aanpak om medewerkers te faciliteren om beter te presteren.

             themadipaintgroot

Wat levert de methode van Collectief DI op?
Deze methode zorgt voor aantoonbare verbeteringen op bovenstaande thema’s. Het gaat om balans. Balans op deze thema’s is nodig om duurzaam inzetbaar te worden en te blijven. Onderzoek toont aan dat medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn meer plezier in hun werk hebben en organisaties beter laten presteren.

De methode van Collectief DI
Met behulp van gekwalificeerde en gevalideerde heldere vragenlijsten inventariseren we eerst wat ambities van jouw bedrijf zijn en welke ontwikkelingen een rol spelen. Vervolgens  gaan we met medewerkers in gesprek over hun inzetbaarheid en helpen wij ze bij het maken van hun persoonlijk actieplan. Medewerkers gaan gedurende een langere periode met dit actieplan aan de slag. Tijdens en aan het einde van het traject worden de resultaten gemonitord en geëvalueerd. Het portaal biedt uitgebreide digitale ondersteuning. De collectieve data geeft input voor een maatwerk plan op organisatieniveau.

De adviseurs van Collectief DI
De adviseurs en coaches van het Collectief DI hebben de expertise en de juiste netwerken om duurzame inzetbaarheid op een plezierige en vitale manier concreet handen en voeten te geven. Deze expertise ligt op het terrein van loopbaanadvies (Noloc- gecertificeerd), human resources, leefstijl, werkenergie en duurzame inzetbaarheid.

Collectief DI wordt gevormd door:

Jeanette Seesing, JSConsult
Wim Rietveld, Rietveldpersoneelsmanagement

Meer weten?

Neem dan contact op.